Wróżka

Księga wróżb online, darmowe wróżenie z, wróżenie z kart dla, wróżenie z daty,  horoskop wróżenie, sennik wróżenie, wróżenie z kart za darmo, chiromancja wróżenie z ręki, wróżenie z imion, wróżka
Księga wróżb i magi. Wrózenie z kart tarota - ZAPRASZAMY
Księga wróżb i magi. Wrózenie z kart tarota - ZAPRASZAMY
Witamy na zaczarowanej stronie z wróżbami miłosnymi tarota. Wróżenie od zamierzchłych czasów fascynowało ludzkość. Wróżono miedzy innymi z: kart, run, wahadełka, chmur, deszczu. Przepowiadano przyszłość z różnych przedmiotów, nawet z fusów kawy lub herbaty. Pradawne przekazy historyczne wskazują na to, iż w każdej kulturze znajdowało się miejsce na wróżby. Ludzie chcieli znać swoją przyszłość za wszelką cenę dlatego na przestrzeni wieków rozwinęło się bardzo wiele odmian dywinacji. Twoje przeznaczenie w dużej mierze zależy od Ciebie, ale istnieją siły na które nie masz wpływu i rządza sie one własnymi regułami. Tarot pokazuje nam jaką drogę powinniśmy wybrać, aby dokonać dobrego wyboru przy podejmowaniu ważnych decyzji w naszym życiu.  Tarot online jest wygodnym narzędziem wróżbiarskim, dzięki Internetowi mają Państwo szybki dostęp do swojej wróżby poprzez telefon komórkowy.  Zapraszamy do korzystania z wróżb miłosnych online,  w tym dziale możecie sobie powróżyć o miłości, o zdradzie o przyszłych wydarzeniach związanych ze sferą miłosną Waszego życia.

Wiedza ezoteryczna: :: Lewitacja :: Atlantyda :: Życie po życiu :: Tarot :: Wróżby :: Wróżby przyszłości Wróżby tarota

Zjawiska paranormalne:

Astrologia
Jest to dziedzina, która zajmuje się badaniem gwiazd i innych ciał niebieskich w celu ustalenia ich wpływu na wydarzenia zachodzące na Ziemi. Na Zachodzie astrologia opiera się na astrologii hellenistycznej, która dzieli tor pozornego ruchu słońca wokół Ziemi na 12 części, tzw. znaków zodiaków. Każda z nich odpowiada jednemu znakowi zodiaku, powiązanemu z planeta i żywiołem. Obecność danej planety w konkretnym znaku zodiaku w chwili narodzić człowieka wyznacza jego horoskop, los i przeznaczenie. Znana jest nam również Astrologia Chińska, która opiera się na cyklu 60 letnim i przemianach kolejnych faz Księżyca. Poszczególnym latom patronuje jedno z 12 zwierząt. 
Czarna magia
Jest to forma magii, która wykorzystuje złe intencje, klątwy czy narzędzia by skrzywdzić daną osobę. Zamiast pomagać, magia ta niszczy wszystko, to o co poprosi mag.

Wróżby z run - Runy wywodzą się od Etrusków i zostały rozpowszechnione w regionach alpejskich oraz całej Północnej europie za pośrednictwem szlaków handlowych. Plemiona germańskie przejęły je i dostosowały do własnych potrzeb. Najstarszy i najbardziej rozpowszechniony z germańskich run jest Starszy Furthark.
Ezoteryzm
Jest to wiedza dostępna tylko wtajemniczonym czy wybranym.
Feng Shui
Jest to chiński system geomancji, czyli planowania i ustalania lokalizacji pomieszczeń, budynków i miast, które zapewniłyby pomyślność osobom z nimi związanym. Wg Feng Shui wszystko co okrągłe, owalne daje pozytywne wpływy, a linie proste kierują niepomyślność na struktury, które przecinają.
Fizjonomika
Metoda określania charakteru osoby i przewidywania jej przyszłości na podstawie cech fizycznych twarzy i ciała.
Hipnoza
Jest to sztucznie osiągnięty stan relaksacji i koncentracji, podobny do snu, choć o odmiennej naturze, w którym jest łatwiej dotrzeć do głębokich obszarów umysłu.
Intuicja
Jest to odczuwane przeświadczenie, nie pozyskane drogą procesu myślowego lub percepcji zmysłowej.
Kabała
Jest to system judaistyczny, który polega na interpretacji Starego Testamentu. Opiera się ona na magii i innych formach okultyzmu oraz tradycji przekazywanej potajemnie z pokolenia na pokolenie. W Tarocie można znaleźć dużo z kabały.
Kryptomnezja
Są to ukryte w nieświadomości wspomnienia, których okruchy dochodzą do świadomości, dzięki czemu człowiek pamięta pewne momenty, wydarzenia lub doświadczenia, nie mając świadomość, że są one wspomnieniem.
Kryształomancja
Jest to metoda wróżbiarstwa, polegająca na wpatrywaniu się w kryształową kule, i w czasie skupienia, transu, wróżbita doznaje wizji.
Lewitacja
Jest to zjawisko polegające na unoszeniu się w powietrzu ludzi i przedmiotów a nawet ludzi. Technikę te można opanować dzięki odpowiednim oddychaniu i wizualizacji.
Wilkołactwo ( likantropia)
Jest to choroba psychiczna, w trakcie której pacjentowi wydaje się, że zamienia się w wilka lub inną bestię.
Magia
Jest to zespół działań okultystycznych, wykorzystujących zaklęcia oraz pozazmysłowe właściwości w celu wpłynięcia na bieg wydarzeń.
Medytacja
Jest to kontemplacja człowieka nad życiem, wyciszenie się, kontemplowanie zagadnień duchowych. Jest wiele technik medytacji. Większość z nich polega na osiąganiu spokoju umysłu, dzięki któremu osoba medytująca skupia się na dotarcie do wyższego stanu świadomości własnej jaźni.
Nekromancja
Jest to technika wróżbiastka, polegająca na wezwaniu ducha zmarłej osoby w celu poznania, za jego pośrednictwem, przyszłości.
Okultyzm
Są to doktryny ezoteryczne, a termin ten odnosi się tez do praktyk, które mają na celu zdobycie ukrytych mocy nadprzyrodzonych i które wymagają wiedzy ezoterycznej oraz znajomości nadprzyrodzonych sił sprawczych.
Ornitomancja
Jest to forma wróżbiarstwa, stosowana w starożytnym Rzymie, polegająca na obserwowaniu ptaków.
Parapsychologia
Jest to naukowe badanie zachowań i innych zjawisk, których nie można wytłumaczyć opierając się na psychologii i nauce.
ESP Percepcja pozazmysłowa
Wykazywana przez niektórych ludzi zdolność uzyskiwania informacji o świecie zewnętrznym, przeszłości lub przyszłości sposobami innymi niż za pośrednictwem pięciu zmysłów.
Prekognicja
Jest to znajomość konkretnych, przyszłych wydarzeń, których nie można przewidzieć zwykłymi metodami.
Proroctwo
Jest to przepowiadanie przyszłości przez ludzi.
Psychokineza
Przemieszczanie się materii i energii w przestrzeni i czasie, wywoływane siłami psychicznymi danej osoby, działającej świadomie lub nieświadomie, bez udziału naturalnych sił fizycznych.
Psychometria
Jest to forma wróżbiarstwa, w której dana osoba obdarzona zdolnościami parapsychicznymi uzyskuje informacje na temat wydarzeń czy osób, dotykając przedmiotów z nimi związanych.
Reinkarnacja
Jest to przekonanie, że po śmieci fizycznej człowieka jego dusza odradza się w coraz to nowej postaci cielesnej. Wspomnienia wcześniejszych wcieleń mogą ujawnić się podczas hipnozy lub spontanicznie.
Różdżkarstwo
To forma wróżbiarstwa, służąca odnajdywaniu podziemnych źródeł wody i złóż mineralnych.
Sabat
To spotkania czarowników i czarownic z diabłem, połączone z oddawaniem mu czci, otrzymywaniem poleceń, ucztowaniem, tańcom i orgiom.
Satanizm
To kult Szatana, związany z modlitwami anty chrześcijańskimi i innymi formami oddawania czci.
Spirytyzm
To wpółreligijny kulty, oparty na wierze w to, że życie w pewnej firmie istnieje nadal po śmierci ciała oraz że możliwa jest komunikacja ze światem duchów, zazwyczaj za pośrednictwem medium.
Stygmaty
To bolesne, krwawiące rany, pojawiające się na ciele osób głęboko wierzących. Umiejscowienie tych ran jest odzwierciedleniem ran ukrzyżowanego Chrystusa.
Stan umysłu powoduje otwieranie się ran na ciele. Stygmaty wstępują tylko w wierze chrześcijańskiej, u osób wierzących.
Szamanizm
To zespół wierzeń i praktyk, opierający się na złożeniu, ze we wszechświecie istnieją bóstwa, duchy, które porozumiewają się z ludźmi. Szaman wprowadzając się w trans nawiązuje kontakt z światem niewidzialnym.
Telepatia
Bezpośrednia komunikacja miedzy ludźmi, za pomocą myśli, uczuć, wizji, odbywająca się bez udziału zmysłów. Telepatie nie da się wytłumaczyć naukowo.
Wizja
Mistyczne, religijne i czasami prorocze doświadczenie, które polega na widzeniu istoty lub wydarzenia o charakterze nadprzyrodzonym.
Wróżbiarstwo
Zdobywanie informacji na temat przyszłości lub czegoś niewiadomego.
Wyrocznia
Słowo to pochodzi ze starożytnej Grecji, gdzie w świątyniach za pośrednictwem kapłanów lub wieszczków szukano porady bogów.